Bölümümüz

                Bölüm, 2016-2017 yılında öğretime başlamıştır ve Ulus Meslek Yüksekokulunda yer almaktadır.     

               Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; işletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişiler yetiştirmek için vardır.

        Program, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumlarda yer alan bürolara nitelikli ara eleman yetiştirmektedir.

Bölümün Amacı
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı verilmesi;
  • Büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünün ülkeye kazandırılması;
  • Çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirilmesi;
  • Hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın devamlı güncel tutulması amaçlanmaktadır.